Gửi hàng qua Balan

Mua hàng Balan online

Mua hàng Balan online

Mua hàng Balan online

Mua hàng Balan online

Quy trình order hàng từ Ba Lan về Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm link sản phẩm muốn mua

Bước 2: Gửi link sản phẩm, số lượng, màu sắc,thông số …